cs'd', /FfjZ' Fig. 24. Jhr. Bonifacius de Jonge (1788-1854). fl. 300,- van de stad Middelburg. Het onderwijs werd opgedragen aan vier lecto ren, onder wie een apotheker. Schoolbiograaf dr. J.C. de Man vertelt in zijn boek over de klinische school te Middelburg, dat in 1902 verscheen, vele bijzon derheden over het instituut, de docenten en de leerlingen'1 De benoemingen vielen alle in Middelburg. De medicinae doctor jhr. Bonifacius de Jonge (1787-1854) doceerde materies medica, pathologie en therapie, en gaf bovendien een overzicht van de natuurlijke historie. De heelmeesters Johannes de Man (1783-1856) en Johan van Daalen (overl. 1832) gaven de lessen in re- spektievelijk anatomie en chirurgie, en aan de apotheker Johannes Priester (1787-1856) werd het onderwijs in de kruidkunde, scheikunde en artsenijmengkunde opgedragen. Al in november en december 1824 lieten de eerste leerlingen, onder wie 11 aan- 230

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 288