Fig. 25. De kruidentuin bij het Noordpoortplein, aanvankelijk in gebruik bij de klinische school, na 1866 overgenomen door het aangrenzende nieuwgebouwde gasthuis. staande apothekers, zich inschrijven. De eerste cursus startte op 1 januari 1825. Er was met een minimaal budget gewerkt, de school had niet de beschikking over een eigen gebouw, maar het onderwijs werd op verschillende plaatsen in de stad gegeven. In het voormalige arm-weeshuis in de Noordpoortstraat en in het gast huis aan de Langendelft waren enige lokalen in gereedheid gebracht. Bovendien had de stad een erf bij het Noordplein afgestaan voor de aanleg van een hortus. Niet voor alle lessen kon gebruik gemaakt worden van collectieve voorzienin gen: de lectoren moesten een aantal theoretische lessen te hunnen huize geven. Het was hun echter toegestaan, voor deze lessen gebruik te maken van de be staande lokalen, mits 'de werkzaamheden der andere lectoren daardoor niet worden belemmerd'12. De lector kruidkunde, scheikunde en artsenijmengkunde had voor het onder wijs in de kruidkunde de beschikking over een lokaaltje in de hortus. Het onder wijs in de scheikunde en artsenijmengkunde diende hij bij zich aan huis te geven. Voor hem was niet de mogelijkheid opengelaten, voor zijn onderwijs eventueel gebruik te maken van de voor de school ingerichte lokalen. Door deze maatregel kon hij voor het praktische gedeelte van het onderwijs gebruik maken van zijn 231

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 289