De aan deze bundel meewerkende auteurs hebben geprobeerd om een aantal van deze vragen te beantwoorden; ieder uiteraard op zijn of haar wijze, waarbij afhankelijk van het onderwerp de accenten verschillend zijn gelegd. Niet ieder onderdeel is bovendien even uitvoerig behandeld. Wij willen dus niet pretenderen dat met deze bundel het gehele beeld van de we tenschapsbeoefening in Zeeland in kaart is gebracht. Zo is het wetenschappelijk leven in de negentiende eeuw nog nauwelijks geïnventariseerd, en het werk van een aantal figuren uit de Zeeuwse geschiedenis verdient stellig nog nadere we tenschappelijke studie. Wij noemen slechts willekeurig de namen van de astro noom ds Philippus Lansbergen, de predikant en natuurkenner ds Johannes de Mey, of de bioloog en arts Antonius de Heide. Bovendien zijn er in het verleden al een aantal studies gepubliceerd die naast de hier gepresenteerde artikelen niet gemist kunnen worden. De geïnteresseerde kan daartoe eenvoudig de weg worden gewezen dank zij de uitvoerige bibliogra fie in de recent verschenen encyclopedie van zeeland. Al met al zijn wij verheugd u deze bundel te kunnen presenteren. Het mag u doen blijken dat lokale wetenschapsgeschiedenis inderdaad boeiend is. Boeien der wellicht, dan menigeen had gedacht. Het stemt de organisatoren van het congres dan ook tot voldoening dat het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, dat als gastheer van het Benelux-congres heeft willen optre den, zich ook bereid heeft verklaard om de congresbundel in zijn jaarboek, het archief, op te nemen. Het Benelux-congres werd georganiseerd door het Genootschap voor de Ge schiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (GEWINA) en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in samenwerking met een aantal andere wetenschappelijke verenigingen in de Be nelux. Het comité van voorbereiding bestond uit dr H. Beukers (Leiden), drs L.C. Palm (Utrecht), dr J.W. van Spronsen (Den Haag), dr G. Vanpaemel (Leuven) en drs H.J. Zuidervaart (Middelburg). De organisatie van het congres en de uitgave van deze bundel is mede mogelijk gemaakt dank zij de financiële bijdragen van: - De Provincie Zeeland, - N.V. Koninklijke Maatschappij de Schelde (Vlissingen), - Dow Chemical B.V. (Terneuzen), - Hoechst Holland N.V. (Vlissingen), - N.V. Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (Middelburg), - De Zuidelijke Landbouwmaatschappij (Goes), - Het Natuurkundig Gezelschap Middelburg. namens de organisatoren, H.J. Zuidervaart september 1987 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 32