CORNELIS vande VOORDE. Chymrgijns Anatomie-kamer, I K D E door den Hoogh-geleerden HEER in ZEE LANDT. Den 17 July 1 6 y 8. Mijne feer refpedtive Heeren ende Collegede Heer Profes 3 «effens de Heeren ^Medici en CtymgiRegeerders van het Colle gium tAnMomco-ChjrurgiCiim. Oock alle de Heeren Vrienden en Beminders van de Lof- felijcke Konlt der Anatomia, foo veel hier tegenwoordigh zijn. Mij ne Heeren en refpe<flive toe-hoorders. Gelijck het alle Vrome Magiftraten toeftacthare getrou we onderdanen te behouden by den fuyveren Gods-dien ft, ende tebevrijden voor alle gewelt en overlait foo tegens ha re openbare vyanden die van buytcn zijn, als oock te bewa ren voor alle on-eenigheden en twiften. die van binnen fom- A tijdts ORATIE Ofte Eerjle Inleydinghe 3 gbedaen Or dinar is Stadts-Docloren 9$■Medicijn der eAnatomie en Cbyrurgie der Stadt MIDDELBURGH Fig. 1. Titelblad van een oratie uitgesproken in 1658 bij de ingebruikname van de chirurgyns anatamoniekamer in het Gasthuis te Middelburg.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 37