2 ONTWIKKELING VAN DE VRAAG NAAR LATIJNS ONDERWIJS IN ZEELAND EN ZEEUWS-VLAANDEREN, 1600-1814 (jaargemiddelden over 25-jarige perioden) 30 25 H 20 15 - 10 - 5 0 1 Nieuwe inschrijvingen aan de Latijnse school te Middelburg 40 35 30 25 20 1 5 10 5 0 15 1 0 1600 -25 -50 -75 1700 -25 -50 -75 1800 -24 -49 -74 -99 -24 -49 -74 -99 -14 a: totaal van de inschrijvingen aan universiteiten en illustre scholen b: feitelijk aantal studenten c: promoties d: admissies van Zeeuwse advocaten aan het Hof van Holland en Zeeland a: Feitelijk aantal niet-gepromoveerde studenten uit het hoger onderwijs b: Nieuwe predikanten in Zeeland en Staats-Vlaanderen (eerste standplaats) 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 52