C. II. D. BALLOT. a te vlissincen, bij jan nor. tier, stads-dnikker. cods regeering erkend in het behouden van middel. burg's zeer geeerden kerkleeraar de hoogeerwaarde heer bij gelegendheid van ii00gsdeszelf5 - v e r b l ij f den viii. van zomermaand 1788. in deze gemeente plegtig gev1erï), '->;i en de erkentelijke l§g> aanstelling :l van zijn hoogeerwaarde tot II oögleerjar in de wijsbegeerte en proefonder vindelijke natuurkunde. ■■br 3 Fig. 5. Dankdicht bij de benoemingvan een'operetteprofessor'(Titelblad, 1788).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 57