TABEL 1 INSCHRIJVINGEN VAN STUDENTEN UIT ZEELAND EN STAATS-VLAANDEREN, 1600-1814 Universiteit 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 Totaal -24 -49 -74 -99 -24 -49 -74 -99 -14 Leiden" 383 410 480 278 242 202 183 146 92 2416 Franeker 76 46 55 67 12 10 14 7 - 287 Groningen 6 17 47 13 4 29 20 8 3 147 Utrechth 130 (280) (200) (125) (75) (100) (75) 31 (1016) Harderwijk - 1 28 88 6 36 28 18 11 216= Deventer - 1 - - 1 1 3 - 6 Amsterdam11 9 2 3 1 2 8 Totaal Republiek 465 604 891 646 389 355 349 258 139 4096 Bazel 5 1 1 7 Genève 11 1 - - - - - - 12 Leuven (25)= 28 30 7 6 3 15 9 123 Keulen 4 5 4 - 1 - 6 - - 20 Duisburg 3 1 1 - 6 8 1 20 Heidelberg 8 1 - - - - - - 9 Herborn 1 - - - - - - - - 1 Bremen - 1 2 - - - 1 - - 4 Leipzig - - 1 - - - - - - 1 Straatsburg - - 1 - - - - - - 1 Marburg 2 - - - - - - - - 2 Lingen - 4 2 8 10 3 27 Göttingen - - 1 1 2 Orléans 115 97 44 16 - - - - - 272 Paduaf 24 9 6 - - - - - - 39 Siena 6 - - 1 - - - - - 7 Totaal buitenland 201 142 93 25 12 5 36 28 5 547 Algemeen totaal 666 746 984 671 401 360 385 286 144 4643 Reductie-coëffi ciënt 1.60 1.65 1.70 1.35 1.20 1.10 1.20 1.20 1.25 1.42 'Echte' studenten 416 452 579 497 321 327 321 238 115 3266 Nieuwe studenten perjaar 16.6 18.1 23.2 19.9 12.8 13.1 12.8 9.5 7.7 15.2 a) Tot 1700 zonder Staats-Vlaanderen. b) Aantallen geëxtrapoleerd (feitelijke aantallen 177, 132, 63, 41, 59 en 41). c) Waarvan 152 ingeschreven als candidati in diverse faculteiten. d) Doopsgezind en luthers seminarium, Athenaeum voorzover bekend. e) Geëxtrapoleerd (feitelijk aantal vanaf 1616: 9). f) Artes en jura samen. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 60