TABEL 2 PROMOTIES VAN STUDENTEN UIT ZEELAND EN STAATS-VLAANDEREN, 1575-1814* Universiteit 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 Totaal -99 -24 -49 -74 -99 -24 -49 -74 -99 -14 Leiden 8 20 36 70 76 122 128 137 92 49 738 Franeker - 5 10 14 17 10 8 2 2 - 68 Groningen - 1 - 2 3 2 4 3 3 2 20 Utrecht - - 4 49 109 63 42 54 25 16 362 Harderwijk - - - 29 82 3 17 14 10 4 159 Totaal Republiek 8 26 50 164 287 200 199 210 132 71 1347 Bazel 2 2 4 Duisburg - - - - - - - 3 2 1 6 Padua 2 8 2 1 - - - - - - 13 Orléans 9 55 50 21 13 - - - - - 148 Caen - 19 11 39 - - - - - - 69 Poitiers - 1 5 1 - - - - - - 7 Montpellier 1 2 1 - - - - - - - 4 Orange - - 2 - 1 - - - - - 3 Bourges - - - 1 1 - - - - - 2 Valence - - 1 - - - - - - - 1 Avignon - - - 1 - - - - - - 1 Toulouse - - - - 1 - - - - - 1 Reims - - - - - - 1 1 - - 2 Totaal buitenland 14 87 72 64 16 - 1 4 2 1 261 Algemeen totaal 22 113 122 228 303 200 200 214 134 72 1608 Gemidd. per jaar 0.9 4.5 4.9 9.1 12.1 8.0 8.0 8.6 5.4 4.8 6.7 Percentage - Leiden 36.4 17.7 29.5 30.7 25.1 61.0 64.0 64.0 68.7 68.1 45.9 - Utrecht - - 3.3 21.5 36.0 31.5 21.0 25.2 18.7 22.2 22.5 - Orléans 40.9 48.7 41.0 9.2 4.3 - - - - - 9.2 -Buitenland (totaal) 63.6 77.0 59.0 28.1 5.6 - 0.5 1.9 1.5 1.4 16.2 Alleen op basis van seriële bronnen (promotieregisters e.d.), voorzover thans nog be staand. Van potentieel voor Zeeland belangrijke universiteiten als Leuven of Angers zijn die bronnen niet of slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven. 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 61