TABEL 4 ONTWIKKELINGEN VAN DE VRAAG NAAR LATIJNS ONDERWIJS IN ZEELAND EN ZEEUWS-VLAANDEREN, 1600-1814* 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800 -24 -49 -74 -99 -24 -49 -74 -99 -14 Nieuwe inschrijvingen aan de Latij nse school te Middelburg 18.1 26.7 14.3 9.1 10.1 5.7 6.2 5.2 Immatriculaties aan universi teiten en illustre scholen 26.6 29.8 39.4 26.8 16.0 14.4 15.4 11.4 9.6 Feitelijk aantal studenten" 16.6 18.1 23.2 19.9 12.8 13.1 12.8 9.5 7.7 Promoties 4.5 4.9 9.1 12.1 8.0 8.0 8.6 5.4 4.8 Admissies van advocaten aan het Hof van Holland en Zeeland 2.5 2.6 4.8 5.0 2.4 1.7 1.5 0.8 Niet-gepromoveerde studenten 12.1 13.2 14.1 7.8 4.8 5.1 4.2 4.1 2.9 Nieuwe predikanten (eerste standplaats) 4.1 5.0 5.7 6.3 4.8 4.7 3.6 2.8 2.5 Restgroep studentenb 8.0 8.2 8.4 1.5 0 0.4 0.6 1.3 0.4 Jaargemiddelden berekend over perioden van 25 jaar (1800-14:15 jaar). Voorde Latijn se school van Middelburg zijn alle inschrijvingen meegeteld, voor de overige rubrieken slechts die van personen opgegeven als geboortig uit Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen. a) Zie tabel 1: aantal immatriculaties gedeeld door een theoretisch gemiddelde aantal inschrijvingen per student en periode (reductie-coëfficiënt). b) Dwz. de studenten die overblijven na aftrek van de gepromoveerden (vrijwel uitslui tend juristen en medici) en de nieuwe predikanten. 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 63