BIJLAGE 1 HOGER ONDERWIJS IN ZEELAND: PLANNEN EN REALISATIES, 16de-19de eeuw Jaar Inrichtende Plannen Realisaties macht 1574 Staten Middelburg genoemd als alter natief voor Leiden 1581 Synode Zeeuws theologiecollege te Leiden, 1590-91 Staten id. te Middelburg (verzet andere steden). 1591 Synode Zeeuws theologiecollege te Leiden. 1592 e.v. stadM'burg uitbouw Latijnse school met lectoren phil. en hist. &eloq. 1607 e.v. stad en classis theologische opleiding in con- M'burg traremonstrantse geest gepland Zeeuws theologiecollege te Middelburg 1610 Synode 1638 Synode 1650 stadM'burg (1651 erkend doorStaten) verzoekt heroprichting semi naria VOC en WICte Leiden voor zending overzee. Collegium theologiae gesticht doorde stad in 1611 (1620op- geheven): theol. en phil. Pro vinciale hogeschool 1614door de Staten afgewezen. Gymnasium illustre opgericht, 1651 met provinciaal Colle gium theologicum, (verdwe nen feitelijk ca. 1658, officieel 1666): theol.,phil.hist. eloq., math., jura; 1658 lector anat. (deze blijft bestaan). Gymnasium illustre heropge richt in coccejaanse geest, maar feitelijk onmiddellijk weer opgeheven door de ver vanging van de predikant-pro- fessoren door voetiaanse pre dikanten. Illustre school (Athenaeum) heropgericht: litt. hist. (reeds lector 1706)theol anat. &chir., 1736jur., 1750 medic. ,obst., 1784 math.,phil. nat. &astron., 1788phys. ex- perim. Vanaf 1814 feitelijk ver dwenen. 1676 stadM'burg 1709 stadM'burg 1757-67 stad Zierikzee universiteit (legaat-Mogge) 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 64