BIJLAGE 3 PROFESSOREN EN LECTOREN AAN DE ILLUSTRE SCHOOL TE MIDDEL BURG EN HAAR VOORGANGERS, 1592-1813 Behalve gegevens over de onderwijsaktiviteiten worden, voorzover bekend, ook de laatste functie vóór de aanstelling te Middelburg en de eerste na eventueel vertrek aangegeven. Als aanstellings- en ontslagdata zijn zoveel mogelijk die van de Middelburgse raadsresolu ties gebruikt. Aangezien niet alle data in oorspronkelijke bronnen nagetrokken konden worden, zijn kleine variaties mogelijk; de hier gegeven data lijken de meest betrouwbare te zijn. Gebruikte afkortingen: LS Latijnse school L lector P professor Belangrijkste bronnen: RAZ, HSS, 851B (Index van zaken op de notulen ten Rade van Middelburg, 1532-1766, i.v. Illustre School, pp. 497-504); Verzameling Verheye van Cit- ters, 54B (Afschriften van raadsnotulen betr. de Illustre school); Prefectuur Monden van de Schelde, 83; Naamwijzers der Stad Middelburg, vanaf 1721; M.F. Lantsheer F. Nagt- glas, Zelandia Illustrata, I (Middelburg 1879), 333-338; H.M. Kesteloo, De stadsrekenin gen van Middelburg 1365-1810 (Middelburg 1899-1902), i.v. Onderwijs; verder de beken de biografische woordenboeken. 1. Murdisson, Johannes(ca. 1568-1605); wordt conrector LS 1592, geeft tevens lessen in phil. (ethica), officieel aangesteld 21-8-1595 als publiek L; vertrekt nov. 1599 naar Lei den, wordt daar L Phys., in 1603 P logic. 2. Gruterus, Jacobus - 1607), rector LS 1585, wordt L hist. eloq. in 1592 (betaald vanaf 1595); solliciteert 1604 tevergeefs te Franeker naar functie van P. ling, graec.,; begraven 5-10-1607. 3. Isenbach (Hisenbach), Johannes - 1615), predikant te Middelburg 1582; geeft ca. 1595 publieke lessen in theologie. 4. Walaeus, (de Waele), Antonius (1573-1639), predikant te Middelburg 1605; treedt 1607 e.v. op als publiek L phil. (ethica, phys., sphaera); benoemd tot P ling, graec. hebr. en catechesis 1611; wordt 18-8-1619 benoemd tot P theol. te Leiden, vertrekt 10- 9-1619. 5. Gomarus, Franciscus, dr. theol. (1563-1641), sinds 1594 P theol. te Leiden; benoemd tot P theol. te Middelburg 3-2-1611 (akkoord door de raad geapprobeerd 11-3-1611), oratie 28-5-1611; salaris betaald van 1-5-1611 tot 1-5-1615; vertrekt 1615 als P theol. naar Saumur. 6. Meyvaert (Mayvardus), Franciscus, l.a.m. (1585-1640), privaatdocent phil. te Frane ker, 1611 te Middelburg; als P phil. betaald vanaf 13-10-1611 (tot 16-4-1614); wordt 8- 2-1614 praeceptor LS Middelburg maar blijft publieke lessen geven tot 1619; bij ver trek Walaeus tevens P ling, graec.ontslagen 1-7-1620, wordt P logic, te Groningen. 7. Sterthemius (Stertenheim), Enoch (ca. 1576-1626), predikant te Middelburg 1617; P catechesis 1619 (bij vertrek Walaeus), tot opheffing school in 1620; vertrekt 1624 als vlootpredikant naar San Salvador. 8. Van Liere (Liraeus), Justus (ca. 1578-1646), rector LS 1613; P phil. en ling, graec. hebr. 1619 (bij vertrek Walaeus), tot opheffing school in 1620; vertrekt 1630 naar Utrecht als rector LS, 1634 P litt. hum. aldaar. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 66