Functies van Corn. Fr. Eversdyck in het bestuur van Goes Stadsrentmeester Schepen Commissaris van het landrecht Weesheer 1609 - 1610 1612 - 1613 1615 - 1616 1619 - 1620 1616 - 1618 1620 - 1622 1623 - 1625 1626 - 1628 1630 - 1632 1634 - 1635 1618 - 1619 1622 1625 - 1626 1628 - 1630 1632 - 1634 (Gegevens ontleend aan Nw.Ned. Biogr.Wdb.) 3. Goes in het begin van de 17e eeuw De 16e eeuw had voor Goes een opeenvolging van rampen opgeleverd: overstro mingen, brand en oorlog. Het herstel van de schade legde de burgerij zulke zwa re lasten opdat velen de stad verlieten. Karei V betoonde 'sonderlinge genegen heid' met de stad, hetgeen er misschien wel toe heeft bijgedragen, dat Goes in de strijd met Spanje lange tijd de zijde van de koning koos Pasin 1577 ging de stad over naar de Prins. Na een late beeldenstorm in 1578 ging de Grote Kerk in Her vormde handen over. Veel lidmaten telde deze kerk aanvankelijk niet. Een van de eerste predikanten was Philippus van Lansbergen, die bekend werd als wis- en sterrenkundige. In de 17e eeuw begon het economisch herstel van Goes. De bevolking nam weer toe, zodanig zelfs, dat er woningen nodig waren. Omstreeks 1600 werd de Nieuwstraat aangelegd. Een zijstraat hiervan kreeg bij raadsbesluit van 1875 de naam Cornelis Eversdijkstraat9. Er kwamen meer bouw-activiteiten: 1613 ver nieuwing van het Voetbogen-hof en 1619 bouw van het Kolveniers-hof11'. Helaas legde een brand in 1618 een groot deel van de Grote Kerk in de as. Dank zij grote offers van de Goesenaren werd het gebouw spoedig hersteld11 Smallegange, zelf Goesenaar, meldt in zijn Cronyk dat de burgers zich met mee- en zoutnering, maar vooral met 'landbouwerye mitsgaders koophandelinge van granen' bezig hielden12. De namen Grote Markt, Vlasmarkt, Beestenmarkt, Oude Vismarkt en Kreukelmarkt (voor de handel in alikruiken) duiden nu nog op de marktfunctie van Goes. De stad lag, behalve de Voorstad, binnen de wal len en had praktisch hetzelfde stratenpatroon als tegenwoordig. De samenstel lers van de verzameling prenten 'Zo zag Goes er uit' karakteriseerden de stad in de tweede helft van de 17e eeuw als een 'stad van molens en torens'13 en dat zal ook wel gegolden hebben toen Eversdyck er woonde. 4. Wiskundig werk van Corn. Fr. Eversdyck Van Eversdyck zijn de volgende boeken verschenen14: Tractaat van de wijnroeden, te Middelburg 1613, herdrukt in 1618. 44

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 78