INHOUD Jaarverslag over 1986 van de secretaris VII Jaarverslag over 1986 van de hoofdconservator X Protectoraat XVII Samenstelling Besturen en Commissies per 3 juni 1987 XVIII Begunstigers XXII Worstelende Wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw. 1 V

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1987 | | pagina 7