98 TOT UYTERSTE RUINE Afbeelding 11. Willem Usselincx. ZA, KZGW, Zel. 111. IV-889. niën te doen liet varen, schuwde Jan de Moor er in zijn plan niet voor naar de West-Afrikaanse kust te zeilen om slaven te kopen en die in de West als parelvis sers te werk te stellen."7 Voorzover bekend was De Moor zelfs de eerste Nederlander die in West-Indië met slaven heeft gewerkt. Zijn plantages zouden omstreeks 1616 al enige negers uit Angola hebben geteld. De belangrijkste en meest tastbare bijdrage van Jan de Moor aan de geschiede nis van de Nederlandse expansie in Brazilië en het Caraïbisch gebied ligt evenwel op het vlak van de kolonisatie waarbij hij wederom een voortrekkersrol vervulde. Kolonisatie was in de Republiek nooit echt populair en behalve voor Zeeland van

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 100