102 TOT UYTERSTE RUINE Afkortingen AA Archief van de Admiraliteitscolleges AHG Archief van de Hervormde Gemeente ASG Archief Stad Goes ASV Archief Stad Vlissingen DIBZ Archief van de Directe en Indirecte Belastingen in Zeeland GAG Gemeentearchief Goes GAR Gemeentearchief Rotterdam GAV Gemeentearchief Vlissingen KB Koninklijke Bibliotheek, Den Haag NA Nationaal Archief, Den Haag NAL National Archives, Londen ONA Oud Notarieel Archief OWIC Archief van de Oude West-Indische Compagnie Rek. Archief Rekenkamer SG Archief van de Staten Generaal SH Archief van de Staten van Holland SP State Papers VOC Archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie ZA Zeeuws Archief

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 104