JAARVERSLAGEN 2003 165 Middelburg); 'We dachten dat de wereld verging.... Watersnoodramp 1953' (Zeeuws Archief); 'Provinciale stoombootdiensten' (MuZEEum, Vlissingen); 'Typisch Zeeuws??? Zeeland Migratieland' (Zeeuws Archief); 'Met de boot mee. Vervoer over de Zeeuwse wateren' (MuZEEum, Vlissingen) en 'Vorstelijk sieraad. Een portretmedaillon in Zeeland' (Zeeuws Museum). Ten behoeve van derden werden in 2003 172 fotoafdrukken geleverd. De in het verslagjaar door het Genootschap uitgegeven prentbriefkaart is een reproductie van een aq'uarel uit circa 1825, voorstellende een boerenvrouw uit Cadzand. Door aankoop en schenkingen is de Zelandia Illustrata in het verslagjaar uitgebreid met veertien nummers (twee aquarellen, elf prenten, een affiche), 132 prentbriefkaar ten en documentatie. De belangrijkste aanwinsten waren: aquarel Afbraak kasteel Sluis' door J. Callenfels P.Wzoon 1824; twee kopergravures 'Westkapelle' circa 1690; drie kopergravures 'Begrafenisstoet aartshertog Albertus van Oostenrijk' gegraveerd door C. Galle 1623; aquarel 'Veerse Singel te Middelburg' door P.J. Geill 1915; ets 'Zeeuws meisje' door L.J. Braams circa 1930. Boeken De conservator drs. W. Punt bericht als volgt: In het verslagjaar werd het onderzoek in de pamflettenverzameling van de Zeeuwse Bibliotheek naar de pamfletten die bezit zijn van het Genootschap voor lopig afgerond. De afronding heet voorlopig, omdat (nog) niet altijd duidelijk kon worden gemaakt dat de vroeger niet gestempelde pamfletten inderdaad bezit zijn van het Genootschap. Verder is onderzocht in hoeverre boeken uit de tweede helft van de 19e eeuw met foto's (zgn. Stick-in's) of fotoafdrukken geïllustreerd zijn. In het algemeen is nagegaan welke illustratietechnieken werden toegepast. Het bezoek in het najaar van 2002 van een Amerikaan, die informatie zocht over Jasper Fanckaerts leidde tot een uitgebreid onderzoek naar de achtergrond van de Indianenbijbel die Danckaerts op een reis naar New England in 1680 in handen kreeg. Via enkele bekende Middelburgers uit de achttiende eeuw kwam dit boek uiteindelijk door schenking in bezit van het Genootschap. Voor de resultaten van dit onderzoek worde verwezen naar een artikel in Zeeland 13/1 'Het Oude Testament in de Americaansch-Indiaansche of Wiltsche taal'. Door toedoen van de familie Trimpe Burger werd uit het vroegere bezit van drs. P.J. van der Feen een verzameling boeken en artikelen van de Nederlandse fysioloog H.J. Jordan aan het Genootschap geschonken. De verzameling werd ook verrijkt met twee exempla ren, waarvan één met het laatste van de genummerde exemplaren nl. 50, van het boek dat een hommage genoemd kan worden aan de man die het Genootschap met hart en ziel was toegedaan Hein Kluiver, Een Zeeuws cultuurhistoricus. Handschriften De conservatoren G.E.W. Visscher-Passmann en mr. W. Dirksen berichten als volgt: Beide conservatoren zetten hun werkzaamheden aan de registratie van de hand schriften in de Zeeuwse Bibliotheek voort. Evenals in voorgaande jaren verleende daarbij ook dit jaar G. Trimpe Burger-Mekking haar zeer gewaardeerde medewer king. De werkzaamheden van de conservatoren hebben een dubbel doel: a. Eigendomsregistratie van de aan genootschap toebehorende handschriften, en b.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 167