JAARVERSLAGEN 2003 167 Bataafsch Genootschap behoren namelijk tot de oudste genootschappen van Nederland, beide opgericht in 1769. Zoals elk jaar wordt leden die contacten met wetenschappelijke of culturele instellingen in binnen- of buitenland hebben drin gend verzocht te bemiddelen om een ruilovereenkomst tot stand te brengen met het Zeeuws Genootschap. In 2003 werd weer regelmatig een selectie van ontvan gen publicaties bekend gemaakt in het tijdschrift Zeeland. De 'ijzeren stock' is aan gevuld tot en met 2003. Van de serie Werkenhet Archief en overige publicaties worden altijd vijf exemplaren veilig gesteld, van de overdrukken uit het Archief twee. De samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek verloopt prettig. Alle binnengekomen boeken en tijdschriften worden eerst bij het secretariaat van het Zeeuws Genootschap bezorgd, en na stempeling overgedragen aan de bibliotheek. Vergissingen uit het verleden worden geregistreerd en zullen na overleg worden hersteld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 169