Samenstelling van bestuur, werkgroepsbesturen en commissies op 1 januari 2004 168 JAARVERSLAGEN 2003 Bestuur L. Coppoolse, voorzitter mr. drs. L.H. Remmerswaal, secretaris mr. L. Vermeer, 2e secretaris drs. J.A. Walhout, thesaurier drs. A.C. Meijer Genootschapsraad drs. P.W. Sijnke, voorzitter dr. A.H.L. Huiskes, vice-voorzitter, lid voor de Commissie tot Redactie van het Tijdschrift Zeeland drs. A. Molendijk, secretaris, lid voor de Werkgroep Theologie drs. I.J. van Loo, lid voor de Commissie tot Redactie van Archief en Werken mr. C.A. Meulendijk, lid voor de Werkgroep Muziek J.N.A. de Quaasteniet, lid voor de Werkgroep Geologie RA.D. van Nieulande, lid voor de Commissie voor de Verzamelingen R.J. Swiers, lid voor de Werkgroep Historie en Archeologie ir. C.J.M. van Unen, lid voor de Activiteitencommissie L. Huijgen-Slettenhaar, lid voor de Werkgroep Kunstgeschiedenis drs. I.H. Vogel-Wessels Boer, lid voor de Agendacommissie Administratie A.K. van Noppen, administratrice Bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie R.J. Swiers, voorzitter drs. T. van Gent, vice-voorzitter A. van Waarden-Koets, secretaris (per adres Zeeuws Archief, Postbus 70, 4330 AB Middelburg; telefoonnummer (0118) 67 88 00) drs. P.N.Th. Zuijdweg, penningmeester dr. A.P. de Klerk J.J.B. Kuipers drs. I.J. van Loo J.P.B. Zuurdeeg Redactieadres Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuuische Vereeniging voor Dialectonderzoek: J.J.B. Kuipers, per adres Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Archeologie, Postbus 49, 4330 AA Middelburg, tele foonnummer (0118) 67 08 79.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 170