De auteurs Prof. dr. S. Groenveld (1941) studeerde Geschiedenis en Nederlandse taal- en let terkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 1975 verbonden aan de Universiteit Leiden, eerst als wetenschappelijk hoofdmedewerker/universitair hoofddocent Vaderlandse Geschiedenis, thans als Hoogleraar Geschiedenis en Cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Zijn publicaties zijn voor al gericht op de Nederlandse geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw. Dr. René Vermeir (1965) is verbonden aan de vakgroep Nieuwe Geschiedenis van de Universiteit Gent, waar hij politieke en institutionele geschiedenis van de Nieuwe Tijd doceert. Zijn onderzoek betreft voornamelijk de staatkundige betrek kingen tussen Spanje en de (Zuidelijke) Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Hij is ondermeer auteur van In staat van oorlog. Filips IVen de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648 (Maastricht, 2001). Drs. I.J. van Loo (1969) studeerde middeleeuwse, vroegmoderne en zeegeschiede nis aan de Universiteiten van Leiden en Gent en is verbonden aan de afdeling Archieven en Collecties van het Zeeuws Archief. Daarnaast werkt hij aan het proefschrift over de Zeeuwse kaapvaart in de Lange Tachtigjarige Oorlog (1572- 1662). Andrew R. Little (1964) is a Research Assistant for the University of St Andrews. Initially, his PhD was supervised by Professor A.I. Macinnes; he is now at the University of Exeter, supervised by Professor N.A.M. Rodger. He is co-author, with Dr S. Murdoch and Professor A.D.M. Forte, of an ongoing project on Scots privateering: an article is in Forum Navalenr.59 (2003); a monograph is in prepa ration. He also has chapters in forthcoming collections: S. Murdoch (ed.), Scots Communities Abroad, P. Rees (ed.) New Researchers in Maritime History, 2004 Rijksuniversiteit Groningen, Hanse workshop papers.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 178