EEN DOORE GEOPENT 37 Afbeelding 8. Zilveren penning geslagen op de verovering van Sluis en het verlies van Oostende. Zeeuws Museum, KZGW, GM 1524. Vervolgens gebruikt Huygens inzake Sluis een meer gehanteerd beeld: Spinola zal 'het uuyterste waegen, omme hem desen doorn wederomme uuyte voet quyct te maecken', en zal dus Sluis trachten te heroveren. Dit beeld van de doorn in het vlees werd van Zuid-Nederlandse kant in pamfletten ook gebruikt om juist Spinola's inname van Oostende te verheerlijken.144 Het was déze visie die eigenlijk direct werd overgenomen door pamflettisten en geschiedschrijvers. Voor hen had Oostende zijn belang verloren. De oorlog was nu, schreef Emanuel van Meteren, met succes van Noord-Nederlandse bodem geweerd en naar Vlaanderen overgebracht. Jan Janszoon Orlers en Henrick Lodewijcksz. van Haestens, die enkele jaren later hun Nassauschen Lauren-Cmns publiceerden over de successen van prins Maurits, zeiden hetzelfde. In het lied 't Spaensche gedrocht, door Adriaen Valerius opgenomen in zijn Gedenck-Clanck, heette het: "t Is waer de stad werd Spanjaerts prooy, Laet hem wesen daer met mooy; Ons op heden, Syn vier steden Weer met vreden aen ons land, Daer voor gebracht tot synder schand.' Niet de Republiek maar de Spanjaard had eerverlies geleden! En een anonieme pamflettist lachte in zijn vuistje om de mening van de Spanjaarden dat na de inna me van Oostende 'geen Vinster meer open [zou zijne waer deur yemant haer crencken mochte'. Neen: de Staatse veldtocht van 1604 had juist 'een doore geo- pent om daer inne te comen'.'45

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 39