Afkortingen Bronnen en literatuur 38 EEN DOORE GEOPENT GA Gemeentearchief NA Nationaal Archief 's-Gravenhage NSZ Notulen van de Staten van Zeeland RSG Resolutiën der Staten-Generaal SG Archief der Staten-Generaal SH Archief der Staten van Holland SZ Archief der Staten van Zeeland ZA Zeeuws Archief Middelburg Onuitgegeven bronnen Nationaal Archief 's-Gravenhage: Archief van de Staten-Generaal 4908 Lias Lopende 1604 3152 Resolutiën der Staten-Generaal 1604 12548.126 Artikelen, overeengekomen voor de overgave van Sluis, 1604 Resolutiën van Provinciën 64 Notulen van de Staten van Zeeland 1587-1588 Archief der Staten van Holland 38 Resolutiën der Staten van Holland 1604 Archief van Johan van Oldenbarnevelt 3051 Artikelen, overeengekomen voor de overgave van Sluis, 1604 Zeeuws Archief Middelburg: Archief der Staten van Zeeland 478 Resoluties van Gecommitteerde Raden 1603-1605 910 Ingekomen stukken bij de Staten van Zeeland 1604 1218 Ingekomen stukken bij Gecommitteerde Raden 1603 1631 Akten en missiven van Gecommitteerde Raden 1601-1604 1632 Akten en missiven van Gecommitteerde Raden 1604-1607 2067 Brieven van Gedeputeerden ter Staten-Generaal aan de Staten 1603 2068 Brieven van Gedeputeerden ter Staten-Generaal aan de Staten 1604 Collectie De Hullu

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 40