EEN DOORE GEOPENT 39 Bronnenedides Duyck, Anthonis. Journaal van -, advocaat-fiscaal van den Raad van State (1591-1602). L. Mulder ed. 3 Dln. 's-Gravenhage/Arnhem 1862-1866. Kingsford, C.L. en W.A. Shaw (ed.), Report on the Manuscripts of Lord De l'Isle Dudley, pre served at Penshurst Place. Historical Manuscript Commission. Din. II en III. Londen 1934/1936. Rijperman, H.H.P. (ed.), Resolutiën der Staten-Generaal 1602-1603. 's-Gravenhage 1950. Rijperman, H.H.P. (ed.). Resolutiën der Staten-Generaal 1604-1606. 's-Gravenhage 1957. Literatuur Baudart, W. Afbeeldinghe ende beschrijvinghe van alle de veld-slagen. Amsterdam 1616. Bauwens, A. en D. van der Bauwhede (ed.). Acta van de Kerkraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Sluis (1578-1587). 2 Dln. Torhout 1986. Bauwens, A. e.a. Opstand en verval. Tlspecten van het dagelijkse leven in het Brugse tijdens de laat ste decennia van de 16de eeuw. Brugge 1987. Bauwens, A.R. De tweede opstand. Geuzenlandingen en soldatenfoulen in het ktistgebied van noordwest-Vlaanderen, 1572-1576. Aardenburg 1989 (Bijdragen tot de Geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen) Bauwens, A.R. e.a. (ed.). Niemandsland in Staats verband, West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna. Aardenburg 2004 (Bijdragen tot de Geschiedenis van West- Zeeuws-Vlaanderen. Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen). Bauwens, A.R. en D. de Vries. Oorlog in het Land van Cadzand in 1604, een stripverhaal van Floris Balthasar. IJzendijke 2004. Bauwhede, D. van der. 'De Reconquista van Sluis, 12 juni-5 augustus 1587'. In: Bauwens e.a. Opstand85-140. Bernet Kempers, K.Ph. De liedemt uit Valerius 'Gedenck-Clanck'. Rotterdam 1941. Brock, J.G.L. de. Sluis, en het krijgsgewoel 1213-1831. Sluis 1994. Buitendijk, W.J.C. (ed.). Nederlandse strijdzangen (1525-1648). 2e dr. Culemborg 1977. Bijl Mz., A. De Nederlandse convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevis serij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden. 's-Gravenhage 1951 Cox, B. Vanden Tocht in Vlaenderen. De logistiek van Nieuwpoort 1600. Zutphen 1986. Cruyningen, P.J. van. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650- 1850. Wageningen 2000. Cruyningen, P.J. van. 'De wederopbouw van Het Vrije van Sluis, 1605-1660'. In: Bauwens e.a. (ed.), Niemandsland, 215-228. Decavele, J. e.a. Het eind van een rebelse droom. Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent 1577-1584) en de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje (17 september 1584). Gent 1984. Deursen, A.Th. van. Maurits van Nassau. De Winnaar die faalde. Amsterdam 2000. Enthoven, V. Zeeland en de opkomst van de Republiek. Handel en strijd in de Scheldedelta c. 1550-1621 (Diss. Leiden 1996). Essen, L. van der. Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas (1545- 1592). 5 Dln. Brussel 1933-1937. Fockema Andreae, S.J. De Nederlandse staat onder de Republiek. 3e dr. Amsterdam 1969. Fruin, R. Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog. 7e dr. 's-Gravenhage 1899. Gottschalk, M.K.E. Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen II: Van het begin der 15e eeuw tot de inundaties tijdens de tachtigjarige oorlog. 2e dr. Dieren 1983. Gray, R. 'Spinola's Galleys in the Narrow Seas, 1600'. In: Mariner's Mirror 64 (1978) 71-83. Groenveld, S. De prins voor Amsterdam. Reacties uit pamfletten op de aanslag van 1650. Bussum 1967.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 41