42 EEN DOORE GEOPENT 6 Thomas (ed.), Val, Catalogus nrs. 168-172. Van Loon, Beschrijving II, nrs. 15/1 en 15/3. Vgl. Bernet Kempers, Valerius, 108-109. 7 Vermeulen, 'Rebels Oostende'. Simoni, Ostend Story. 8 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 229. Bededagen vonden plaats op 28 april, 23 juni en 26 augustus. 9 GA Den Haag, Oud Archief, inv. nr. 1202, Tresoriersrekening 1604, 207vo. Met dank aan mevrouw drs. H.B. van der Weel. 10 Over het beleg en de literatuur erover: W. Thomas, 'Beleg'. 11 Den Tex, Oldenbarnevelt II, 426. Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 9: Sir William Browne, luitenant-gouverneur van Vlissingen, aan sir Robert Sidney, gouver neur van Vlissingen (17/27 februari 1603). 12 W. Thomas, 'De val van het Nieuwe Troje'. In: Thomas (ed.), Val, 15. Vermeulen, 'Rebels Oostende', 131. 13 Het element verandering/meegroeien met de zich wijzigende ontwikkelingen is, op het terrein van het politieke denken, helder en overzichtelijk geschetst door M. van Gelderen, Op zoek naar de Republiek. Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-1590). Hilversum 1991. 14 Voor deze gebeurtenissen: Groenveld e.a., Kogel. 15 Kernkamp, Handel I, 17-19. Enthoven, Zeeland, 25-69. 16 Bauwens, Tweede opstand. Vgl. De Kraker, 'Woelingen'. ZA, CDH, inv. nr. 37. 17 Van VlotenMiddelburgs beleg. 18 Woltjer, Vrijheidsstrijd, 9-88. 19 Decavele e.a., Eind, 32-62. Bauwens en Van der Bauwhede (ed.), Acta. Vandamme, 'Calvinistische kerkorganisatie'. Van Vooren, 'Middelburg'. 20 Groenveld en Leeuwenberg (ed.), 'Originale unie', 41, 44, 46-47. 21 Zie over hem: Van der Essen, Farnèse. 22 Hierover: Van der Essen, Farnèse, din. Ill en IV. Van der Lem, 'Strijd'. Over Hulst e.o.: Groenveld, 'In de frontlinie'. 23 Den Tex, Oldenbarnevelt I, 233. 24 Gottschalk, Historische geografie II, 218-219. 25 ZA, CDH, inv. nr. 99, 'Oostburg'. Van Vooren, 'Middelburg', 65-66. 26 Gottschalk, Historische geografie II, 213-221. De Hullu, 'Aanteekeningeri, 45-47. Van der Bauwhede, 'Reconquista', 94-98. 27 Van der Bauwhede, 'Reconquista', 99. Van Vooren, 'Middelburg', 56. Gottschalk, Historische geografie II, 219. ZA, CDH, inv. nr. 99, 'Oostburg'. 28 Van der Bauwhede, 'Reconquista', 95, 102. 29 Fockema Andreae, De Nederlandse staat, 87. Enthoven, Zeeland, 119. 30 Wernham, Before the Armada. Dez., After the Armada. Wilson, Queen Elizabeth. Oosterhoff, Leicester. Den Tex, Oldenbarnevelt I, 210-434. 31 Over dit beleg: Van der Bauwhede, 'Reconquista', passim. Van Meteren, Historie, 271ro-vo. Van der Essen, FarnèseN, 130-229. Westra, 'Twee kaarten'. 32 Fruin, Tien jaren, 5-7, 16-17. 33 Over Oldenbarnevelt: Den Tex, Oldenbarnevelt. Over Maurits: Van der Kemp, Maurits. Van Deursen, Maurits. Groenveld, 'Man met de loden schoenen'. 34 Van Meteren, Historie, 271ro, vermeldt dat 'die van Zeelant 't perijckel soo groot niet en achten'. 35 Van der Bauwhede, 'Reconquista', 124-128. 36 Van der Bauwhede, 'Reconquista', 124, 132. Oosterhoff, Leicester, 172. Den Tex, Oldenbarnevelt I, 379, 382, 405-406. 37 De tijdgenoot Van Meteren, Historie, 271vo, sprak al over 'de quade correspondentie' tussen de Staten en Leicester. 38 Oosterhoff, Leicester, 176-177. Den Tex, Oldenbarnevelt I, 374, 378. 39 Oosterhoff, Leicester, 181-184. Den Tex, Oldenbarnevelt I, 383, 394-397.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 44