EEN DOORE GEOPENT 43 40 O.a. ZA, SZ, inv. nr. 2068, 110ro-vo (11 september 1604). Rijperman (ed.), RSG 1604-160668-69 (11 september 1604). 41 Van der Bauwhede, 'Reconquista', 134. 42 Oosterhoff, Leicester177. NA, SG, Resolutiën van Provinciën, inv. nr. 64, NSZ 1587- 1588, 156, 195-197. 43 Enthoven, Zeeland, 38-42 en passim. Kernkamp, Handel, passim. 44 Kernkamp, Handel II, 10-12. 45 Enthoven, Zeeland, 109-132. Kernkamp, Handel II, 94-99. Vandamme, 'Sluis en Brugge'. 46 Den Tex, Oldenbarnevelt II, 257-287. Kernkamp, Handel II, 137-139, 155-156, 169- 173, 177, 212-215, 223-225. 47 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 355-356: Browne aan Sidney (12/22 mei 1598). Vgl. ook 519: Browne aan Sidney (21 april/1 mei 1601): paniek onder boeren bij Aardenburg; 14: Browne aan Sidney (9/19 maart 1603): paniek in Gent. 48 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss. II, 129: Thomas Bodley aan Sidney (22 januari 1593); 130: sir Edmund Uvedall aan Sidney (10 februari 1593); 359: Browne aan Sidney (30 december 1598 9 januari 1599). ZA, CDH, inv. nr. 99. 49 NA, SG, inv. nr. 4908, Lias Lopende 1604, gedeputeerden te velde aan Staten-Generaal (1 juli). Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 27 (25 mei 1602); 71-72 (19 september 1602); 238 (16 juli 1602). Dez. (ed.), RSG 1604-1606, 31(18 mei 1604); 33 (23 mei); 82-84 (31 december); 220-221 (23 december); 237 (8 oktober). Een voorbeeld van een brief, waarin de landslieden de mogelijkheid van contributie werd aangeboden: Duyck, Journaal II, 643; vgl. ook 637. Groenveld, 'Huijsman', 57-60. Dez., 'Frontlinie', voorl. 25-26, 33-34. 50 Lombaerde, 'De stad Oostende', 46. 51 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 341 (11/21 april 1598); 346 (15/25 april); 346-347 (23 april/3 mei); 347-348 (2/12 mei); 354 (7/17 mei); 355 (12/22 mei): Browne aan Sidney. 52 Enthoven, Zeeland, 132-137. Kernkamp, Handel II, 227-238. Stradling, Armada of Flanders, 9-11. 53 Enthoven, Zeeland, 167, 229. 54 Van Deursen, Maurits, 172-181. Den Tex, Oldenbarnevelt II, 356-359, 377-378. Cox, Tocht. 55 Stradling, Armada, 10-13. Gray, 'Spinola's Galleys'. De Broek, Sluis, 174-178. Een tijd genoot over voordelen van de galeien: Duyck, Journaal II, 714: 'Men sach hier wat voordel galeijen in calmte op schepen hebben, ende hoe beswaerlijck dattet is voor sche pen dselve te volgen, mits sij tegen stroom ende wint op konnen comen, daer heur geen schepen en konnen volgen'. Over de grootte van de galeien: De Broek, Sluis, \77. Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 497, Browne aan Sidney met een verslag van een ontsnapte galeislaaf: de galeien hadden aan iedere kant 27 riemen, elk bediend door vier slaven (26 januari/5 februari 1601). 56 Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 25 (28 maart en 16 april 1602); 34-35 (16 mei); 46- 48 (26 juni, 4 en 6 juli); 67-71 (15 en 17 september); 73-75 (2, 5 en 8 oktober). Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 580-582 (20/30 mei 1602); 583 (24 mei/3 juni); 584 (30 mei/9 juni en 1/11 juni); 593-594 (13/23 juni); 597-598 (1/11 juli); 601-603 (9/19 oktober); III, 33 (7/17 juni 1603): Browne aan Sidney. DuyckJournaal III, 476 (17 september 1602); 489-491 (1-8 oktober); 493 (15 oktober). Orlers en Van Haestens, Nassauschen Lauren-Crans, 289-291 (3 en 4 oktober 1602). Enthoven, Zeeland, 168. 57 Duyck, Journaal III, 491, 493. 58 Duyck, Journaal II, 646, 648. 59 Bijvoorbeeld: Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 23: Browne aan Sidney (29 april/8 mei 1603).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 45