44 EEN DOORE GEOPENT 60 Bijvoorbeeld: Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 536 (28 september/8 oktober 1601); 561 (10/20 januari 1602); 611-612 (13/23 november); III, 33 (7/17 juni 1603); 38 (26 juni/6 juli); 40 (30 juni/10 juli): Browne aan Sidney. Vgl. voor de trommelsla gers: Rijperman (ed.) RSG 1602-160343 (15 juni 1602). 61 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 509-516: Browne aan Sidney (7/17, 14/24, 17/27, 18/28 maart, 23 maart/2 april, 26 maart/5 april 1601). 62 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 516-518: Browne aan Sidney (8/18 april 1601). De landwacht op Schouwen: ZA, SZ, inv. nr. 910, Zierikzee aan Staten (8 okto ber 1604). Inv. nr. 478, 11 oktober 1604. 63 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 616-618 (6/16 december, 9/19 december 1602, 28 december/7 januari 1603); III, 5-9 (31 januari/10 februari, 7/17, 13/23, 17/27 februari 1603): Browne aan Sidney. ZA, SZ, inv. nr. 1218, Browne aan Gecommitteerde Raden (18 februari 1603). 64 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle MSS III, 17-18: Browne aan Sidney (13/23 april 1603). 65 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 506 (13/23 februari 1601); 536 (14/24 november 1601); III, 7 (7/17 februari 1603): Browne aan Sidney. Rijperman (ed.), RSG 1602-1603347 (26 en 29 april 1603). 66 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 490 (29 november/9 december 1600); 509 (7/17 maart 1601): Browne aan Sidney; 618 (11/21 december 1602): Maximiliaen Regnier aan Sidney(?); III, 28 (12/22 mei 1603): Browne aan Sidney. 67 Rijperman (ed.), RSG 1602-160320 (6 maart 1602), 523-524 (2 en 7 januari, 4 febru ari en 4 maart 1603). Enthoven, Zeeland168. Over Staatse galeien o.a. Bijl, Nederlandse convooidienst, 52-62 en 174-194. 68 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 491 (5/15 december 1600); 501 (9/19 febru ari 1601): Browne aan Sidney. 69 Kingsford en Shaw (ed.), De L'Isle Mss II, 572: Browne aan Sidney (17/27 maart 1602). De Broek, Sluis, 176. 70 Duyós, JournaalW, 725. Van Deursen, Maurits, 181. DenTex, Oldenbarnevelt II, 377. 71 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss II, 598: Nicolaes de Blocq aan Sidney (2/12 sep tember 1602); 599: sir John Throckmorton aan Sidney (2/12 september); 600: Browne aan Sidney (16 oktober); 601-603: Browne aan sir Robert Cecil (9/19 oktober); 606- 609 (30 oktober/9 november); 610 (7/17 november); 610-611 (10/20 november); 614- 615 (29 november/9 december en 4/14 december): Browne aan Sidney; 616: Browne aan Cecil (6/16 december); 616: Browne aan Sidney (6/16 december); III, 15 (18/28 maart 1603); 16 (18/28 maart); 16 (4/14 april): Browne aan Sidney. 72 Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 356 (28 mei 1603). Orlers en Van Haestens, Lauweren-crans, 292-293. De Broek, Sluis, 177-178. 73 Kingsford en Shaw, De l'Isle Mss III, 56: Browne aan Sidney (30 augustus/9 september 1603). Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 379 (26 september 1603), vgl. 381-382: Gecommitteerde Raden en Admiraliteit (2 oktober). 74 Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 550-551: Zeeuws consent op de Generale Petitie van 1603 (8 januari 1603). 75 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 16: Browne aan Sidney (4/14 april 1603). 76 Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 392-393 (25 oktober 1603). 77 Zie o.m. Van Deursen, Maurits, 172-200. Den Tex, Oldenbarnevelt II, 455-460. Thomas, 'Val', 11-15. 78 Over de oorlogvoering o.a. Ten Raa en De Bas, Het Staatsche leger II, 60-77. 79 Den Tex, Oldenbarnevelt II, 455-456. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 7(10 januari 1604); 11 (19 januari); 18 (13 maart); 20 (23 maart); 21 (5 april). Van der Kemp, Maurits II, 461 (11 september 1604). 80 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 89 (18/28 februari 1604); 95 (15/25 april): Browne aan Sidney. Vgl. Den Tex, Oldenbarnevelt II, 456. Rijperman (ed.), RSG 1604-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 46