46 EEN DOORE GEOPENT augustus); 299 (3 september); 300 (7 september). Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 202: Throckmorton aan De l'Isle (17/27 september 1605). 101 NA, SG, Resolutiën van de Provinciën, inv. nr. 81, 18 juli en 19 augustus 1606. ZA, SZ, inv. nr. 479, 10, 11 en 31 juli 1606. Inv. nr. 912, Maurits aan de Staten (7 augustus 1606). Inv. nr. 1632, Gecommitteerde Raden aan Maurits (11 en 31 juli 1606). Rijperman (ed.), RSG 1604-1606558-559 (15 juli 1606); 562 (21 juli); 566 (25 juli); 573 (4 augustus). 102 Rijperman (ed.), RSG 1604-160675 (8 oktober 1604). In 1606 gaan de Staatse over heden Spaanse contributies in hun gebied bestrijden: Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 247, Browne aan De l'Isle (11/21 februari 1606). 103 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 220-221 (23 december 1604); 237 (8 oktober); 281 (18 juli 1605); 492 (23 mei); 493 (10 juni); 585 (20 september 1606). Rijperman (ed.), RSG 1607-1609, 219 (2 januari 1607); 220 (22 januari en 10 mei); 246 (28 juli). 104 ZA, SZ, inv. nr. 478, 12, 22 en 25 oktober 1604. Kernkamp, Handel II, 313, 336. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 154-155 (14 oktober 1604); 327 (24 december 1605); 334 (16 juni 1605). 105 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 212 (23 en 24 september 1604); 474 (2 februari 1605); 793 (25 augustus 1606). Dez. (ed.), RSG 1607-1609, 297 (10 augustus 1607). Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 203 (17 augustus 1610); 451 (10 augustus 1611); 653 (2 augutus 1612). De Kraker, 'Zeeuwse invloed'. Zie ook Op 't Hof, 'Burgerbevolking'. De heer Op 't Hof was zo vriendelijk, mij vóór publicatie deze stu die ter inzage te geven. Over de privileges: Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 213 (5 november 1604); 778 (30 oktober 1606); 792-793 (29 juli 1606); 794 (30 oktober 1606). Rijperman (ed.), RSG 1607-1609, 299 (29 november 1607). Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 484 (27 september en 6 oktober 1611). 106 Over de grenzen tussen het Vrije van Sluis en het Brugse Vrije zouden na de sluiting van het Twaalfjarig Bestand nog heel wat problemen optreden. Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 155 (24 juni 1610); 209 (24 augustus); 257 (17 november); 279 (22 december); 335 (1 maart 1611); 340 (8 maart); 342 (10 maart); 346 (17 maart); 351 (26 maart); 355 (30 maart); 365 (18 april); 412 (18 juni). 107 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 212 (24 september 1604); 214 (29 november). Ook in het Vrije vonden de magistraatsbestellingen op of rond 1 september plaats: Rijperman (ed.), RSG 1607-1609, 298 (30 augustus); 884 (15 juni 1609): het College van het Vrije neemt het op voor Cadzand, waar Brugge nog gezag probeert vast te hou den. Vgl. Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 374 (5 mei 1611); 381-382 (20 mei). Meerkamp van Emden, 'Archief', 12-14. 108 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 214 (29 november 1604): de baljuw; 483 (10 augustus 1605); 484 (13 en 18 augustus); 485 (16 november); 794 (22 november). Rijperman (ed.), RSG 1607-1609, 298 (10 september 1607). 109 ZA, CDH, inv. nr. 99, 'Oostburg'. Rijperman (ed.), RSG 1607-1609, 586 (4 maart en 17 september 1608); 884 (26 juni 1609). Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 203 (17 augustus 1610); 237-238 (13 oktober). 110 Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 484 (27 september en 6 oktober 1611). 111 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 793 (14 augustus 1606); 796 (16 februari, 14 april, 31 mei). 112 Van Deursen (ed.), RSG 1600-1612, 3 (2 januari 1610). 113 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 33 (23 mei 1604); 168 (8 en 9 juni); 185-186 (23 en 24 september); 187-188 (16 oktober); 200 (5 november); 476 (25 februari 1605); 767 (13 juli 1606); 796 (20 juli en 13 oktober). 114 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 1471 (24 maart 1606). Dez. (ed.), RSG 1607-1609, 281-282 (4 december 1607). Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 493 (11 oktober 1611). 115 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 185 (23 september 1604).

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 48