EEN DOORE GEOPENT 47 116 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606138 (20 oktober), met een verwijzing naar een eer dere, in Sluis genomen maar niet geregistreerde resolutie. 117 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 136-137 (8 en 18 oktober 1604); 200 (20 novem ber 1604); 401 (30 augustus 1605); 685 (15 juli 1606); 691 (4 september); 703-706: betalingen 1604. Van Deursen (ed.), RSG 1610-1612, 124 (19 mei 1610); 677 (21 juni 1612). In Middelburg zetelde de commies-superintendent van de vivres en ammunitie: Priester en Wigard, Inventaris C6, 4-7. 118 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 138 (20 en 21 oktober 1604); 143 (31 december). 119 ZA, SZ, inv. nr. 478, 21 september 1604. Inv. nr. 1632, 10 en 11 augustus 1604. 120 ZA, CDH, inv. nrs. 14 en 99. SZ, inv. nr. 478, 28 oktober 1604. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 82-84 (31 december 1604); 487 (18 maart 1605); 798: betalingen aan pre dikanten. Dez. (ed.), RSG 1607-1609, 300 (29 januari 1607); 302 (27 augustus en 12 december). 121 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 139 (5 november 1604); 479 (26 april 1605). ZA, SZ, inv. nr. 1634, 24 juli 1618. 122 NA, SG, Resolutiën van de Provinciën, inv. nr. 93, 73 (12 maart 1618). ZA, CDH, inv. nr. 99, 'Oostburg', 30 juni 1614. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 214 (19 november 1604); 215 (29 december); 472 (7 januari 1605); 495 (27 juli 1605). Dez. (ed.), RSG 1607-1609, 296 (9 juli 1607). 123 Kingsford en Shaw, De l'Isle Mss\\\, 149 (7/17 februari 1605); 153 (13/23 maart); 153- 154 (29 maart/8 april); 157 (14/24 april); 158 (26 april/6 mei); 184-185 (19/29 juli, 26 juli/5 augustus, 29 juli/8 augustus): Browne aan De l'Isle. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 252 (2 april 1605); 262 (19 mei); 263 (27 mei); 265 (30 mei); 264-265 (9 juni); 268 (18 juni); 269 (20 juni); 270 (21 juni); 278 (11 juli); 341 (1 augustus). Ten Raa en De Bas, Staatsche leger II, 78-79. 124 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 195 (4/14 september 1605); 208 (25 sep tember/5 oktober en 26 september/6 oktober); 218-219 (21/31 oktober); 222 (25 oktober/4 november); 231 (2/12 december); 236 (20/30 december): Browne aan De l'Isle; 209 (7 oktober); 221 (1 november); 231 (12 december): N. de Block aan De l'Isle; 211 (28 september/8 oktober): Throckmorton aan De l'Isle. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 309 (23 september 1605); 314-315 (11 oktober); 319 (24 oktober). 125 ZA, SZ, inv. nr. 912, 18 mei en 1 juni 1606. Inv. nr. 1221, 2 mei 1606. Inv. nr. 479, 3 en 5 juni 1606. Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 243 (27 januari/6 februa ri 1606); 244 (31 januari/10 februari); 245 (5/15 februari); 251 (1/11 maart); 265 (11/21 april); 276-277 (27 mei/6 juni): Browne aan De l'Isle; 245 (14 februari); 268 (7 mei): De Blocq aan De l'Isle. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 545 (24 april 1606). 126 ZA, SZ, inv. nr. 479, 15 en 16 juni, 10 juli 1606. Inv. nr. 912, 19 juni 1606: Maurits aan Staten. Inv. nr. 1632, 12 en 15 juni 1606. Orlers en Van Haestens, Nassauschen Lauren-crans, 309-312. Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 278-280 (3/13 juni 1606); 282-284 (15/25 juni); 284-285 (23 juni/3 juli); 286-287 (24 juni/4 juli); 288 (2/12 juli); 346 (24 januari/3 februari 1607): Browne aan De l'Isle; 281 (20 juni): De Blocq aan De l'Isle; 282 (22 juni/1 juli): sir Thomas Edmondes aan sir Charles Cornwallis, vanuit Brussel. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 549-550 (19 juni 1606); 719 (7 november). De Broek, Sluis, 202-204. 127 Enthoven, Zeeland, 232-234. Van Cruyningen, Behoudend, 18-24. 128 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 823 (6 juni 1606). Dez. (ed.), RSG 1607-1609, 314 (23 april en 20 november 1607); 621 (1 oktober 1608). Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle MSS III, 254: Browne aan De l'Isle (21/31 maart 1606); 256: De Blocq aan De l'Isle (2 april). 129 Groenveld, 'Frontlinie', Beschrijving Rijkswaterstaat, 59-62. 130 Cats schreef over zijn eigen inpolderingsactiviteiten en de grote winsten die hij daaruit opstreek in zijn Twee-en-tachtig-jarig leven. Zie: Cats, Gedachten, 152-153, 204-205. Vgl. Rijperman (ed.), RSG 1607-1609, 911 (9 november 1609). Van Deursen (ed.),

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 49