Archief Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen S. Groenveld 'Een doore geopent'. Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en de verovering van Sluis, 1604 5 R. Vermeir De grens verlegd. Het Zuiden zonder Sluis tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 1604-1648 49 I.J. van Loo 'Tot uyterste ruïne ende verderf van de Coninck van Hispanien'. Een ambitieus aanvalsplan tot aantasting van de Spaanse hegemonie in West-Indië van Jan de Moor (circa 1577-1644), burgemeester van Vlissingen en bewindhebber van de West-Indische Compagnie (circa 1630) A.R. Little 'In thee Staits servis'. British personnel in the Dutch navy, c 1650-1720: a preliminary study 119 61 Jaarverslagen 2003 153

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 5