48 EEN DOORE GEOPENT RSG 1610-161216 (18 januari 1610); 20 (22 januari 1610); 118 (14 en 26 mei, 5 juli); 496 (19 oktober 1611, 11 april 1612); 620 (10 april 1612). 131 ZA, SZ, inv. nr. 485, 2 januari, 1, 16, 17, 19 maart, 25 oktober, 6 november 1618. Inv. nr. 924, 9 februari, 12 maart 1618. Inv. nr. 1634, 21 november, 9 en 19 december 1617, 27 februari 1618, 2 maart. CDH, inv. nr. 99. NA, SG, Resolutiën van de pro vinciën, inv. nr. 93, 70, 84, 89, 97, 106-109, 115-116, 116-118. Smit (ed.), RSG 1617- 1618nrs. 93a, 1678, 1983, 2126, 2242, 2280, 2369, 3942. Een soortgelijk probleem, wederom met Zeeuwse tegenstand op militaire gronden, speelde in precies deze zelfde dagen in de omgeving van Lillo, waar de prelaat van St. Michiels te Antwerpen een bedijking op Zuid-Nederlands, Brabants grondgebied plande, die vlakbij het Staatse fort bij de Schelde zou uitkomen en alweer gevaarlijk voor de Staatse positie en scha delijk voor de vaart over de rivier werd geacht: NA, Resolutiën van de Provinciën, inv. nr. 93, 48, 59, 68, 69, 83, 102, 103-104, 104-105, 114. ZA, SZ, inv. nr. 485, 9, 18, 29 januari 1618, 4 en 12 april. Inv. nr. 924, 15 februari. Inv. nr. 1634, 9 en 19 janua ri. Wintein, 'Land van Groede'. Van Cruyningen, 'Wederopbouw'. 132 De Broek, Sluis205. 133 NA, SG, inv. nr. 11103, Brievenboek Frankrijk, 440ro-vo en 451vo-452ro. 134 Den Tex, Oldenbarnevelt II, 499, 515-516, 662. Van Eysinga, Wording, 65, 71-72. Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 301-304 (10/20, 21, 12/22, 20/30 augustus 1606). 135 Van Eysinga, Wording, 65. 136 Kingsford en Shaw (ed.), De l'Isle Mss III, 108-109: sir William Williams aan Browne (17/27 mei 1604). 137 NA, SG, inv. nr. 4908, 3 juni 1604. 138 Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 68 (11 september 1604). De brief ook in ZA, SZ, inv. nr. 2068, 1 september 1604. 139 Den Tex, Oldenbarnevelt II, 499, 662. Groenveld, 'Natie', 77-78. 140 NA, SG, inv. nr. 4908, 6 juni 1604: Aerssen aan de provincies. Over de buffer: Groenveld en Leeuwenberg, Bruid. 141 Rijperman (ed.), RSG 1602-1603, 70-71 (17 september 1602); 73-75 (2, 5, en 8 okto ber); 77 (16 oktober). 142 NA, SG, inv. nr. 4908, 11 juli 1604. 143 ZA, SZ. inv. nr. 910, 28 mei 1604. Rijperman (ed.), RSG 1604-1606, 43-45, 24 en 28 juni 1604. 144 ZA, SZ, inv. nr. 2068, 116ro-122vo (16 oktober 1604). Rijperman (ed.), RSG 1604- 1606, 188-193, aldaar 188-190 (19 oktober 1604). Het beeld van de uitgetrokken doorn: Thomas (ed.), Val, 9, 163-164. 145 Warachtich verhael. Kn. nr. 2068. Van Meteren, Historie, 502. Orlers en Van Haestens, Nassauscben Lauren-Crans, 297. Vgl. ook Baudart, Afbeeldinghe, 784. Bernet Kempers, Vlerius, 109.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 50