DE GRENS VERLEGD 57 Tot wellicht niet onverdeelde maar zeker grote opluchting van Filips IV verloste de Vrede van Munster Spanje alvast van één vijand, zodat alles kon worden ingezet tegen Frankrijk. De krijgsverrichtingen tussen Noord en Zuid hielden op. Ter gelegenheid van 'het publiceren van den peijs met de Hollanders' beslisten de Staten van Vlaanderen 'te slechten ende vercoopen de forten tusschen Ghendt, Antwerpen ende Brugghe ende omtrent Sluijs'.38 Het uiterste noordwesten van het graafschap Vlaanderen hield op een langgerekte frontzone te zijn. Het leven her nam er zijn gewone gang, op het ritme van eb en vloed.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 59