Literatuur 58 DE GRENS VERLEGD Boterberge R. en T. Colom Aguilar, 'Brugge in 1631 bedreigd en bezet'. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming Société d'Emulation te Brugge 115 (1978). Bruylandt, B„ De aartshertogen en de Staten van Vlaanderen. Gent (onuitgegeven licentiaats verhandeling UGent) 2000. Cruyningen, P.J. van, 'De wederopbouw van Het Vrije van Sluis, 1605-1660'. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 32 (2004). Deursen, A.Th. van, Maurits van Nassau. De winnaar die faalde. Amsterdam 2000. Dhondt, Tafels van de resolutieboeken der Staten van Vlaanderen II, 1631-1656. Brussel 1941. Israel, J.I., The Dutch Republic and the Hispanic World. Oxford 1982. Kruijf, T. de, 'Grensgebied en buffer. De verdediging van West-Zeeuws-Vlaanderen in de tijd van de Republiek'. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 32 (2004). Lombaerde, R, 'De stad Oostende en de nieuwe gebastioneerde versterkingswijzen in de Nederlanden'. In: W. Thomas (ed.), De val van het nieuwe Troje. Het beleg van Oostende, 1601- 1604. Leuven, 2004. Lonchay H., J. Cuvelier en J. Lefèvre, Correspondance de la Cour d'Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle. Brussel 1923-1937, 6 dln. Louant, A., Correspondance d'Ottavio Mirto Frangipani, premier nonce de Flandre (1596-1606). Brussel 1942, III/2. Maddens, N., De financiële organisatie der Staten van Vlaanderen (1588-1621). Leuven (onuit gegeven licentiaatsverhandeling KU Leuven) 1957. Meester, B. de, Correspondance du nonce Giovanni-Francesco Guidi di Bagno (1621-1627). I, Brussel 1938. D. de Vries (ed.), Oostende verloren, Sluis gewonnen, 1604. Een kroniek in kaarten. Leiden 2004. Rodriguez Villa, A., Ambrosio Spinola, primer marqués de los Balbases. Madrid 1904. Vandemeerssche, B., De politieke rol van de Staten van Vlaanderen (1620-1648). Gent (onuit gegeven licentiaatsverhandeling UGent) 2004. Van Houtte, H., Tafels van de resolutieboeken der Staten van Vlaanderen, dl. I (1580-1583 en 1614-1631). Brussel 1936. Van Meerbeeck, L., Correspondance des nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino avec la Secrétairerie dEtatpontificale (1615-1621). Brussel 1937. Vermeir, R., In staat van oorlog. Filips TV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648. Maastricht 2001. Vermeir, R., Oorloghsvloeck en Vredens Zegen. Madrid, Brussel en de Zuid-Nederlandse Staten over oorlog en vrede met de Republiek, 1621-1648'. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 115 (2000). Waddington, A., La République des Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas espagnols de 1630 a 1650. Parijs 1895.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 60