'Tot uyterste ruïne ende verderf van de Coninck van Hispanien'. Een ambitieus aanvalsplan tot aantasting van de Spaanse hegemonie in West-Indië van Jan de Moor (circa 1577-1644), burgemeester van Vlissingen en bewindhebber van de West- Indische Compagnie (circa 1630) Ivo van Loo

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2004 | | pagina 63