a©®ni aan aaaaaoiasaaa KKjauBttBvan. -H«S@§®®§©S®»- Toen Alexandre Dumas in Mei 1849 de inhuldiging van onzen tegenwoordigen Koning te Amsterdam had bijgewoond, keerde hij over Gelderland naar Frankrijk terug. Doordien hij met onze taal onbekend is, en niet overal menschen aantrof die Fransch verstonden veroorzaakte zulks misverstand en eene mis rekening in zijn reisplan, zoodat hij Arnhem niet bereikte op den avond dien hij zich had voorgestelden genoodzaakt was in een Gel- dersch dorp te vernachten. Hij beschrijft zijn verblijf aldaar op de volgende wijze: Ik schikte mij naar de omstandigheden, en nam mij voor, den avond zoo min ver velend door te brengen als zulks doenlijk was. Kan ik hier niemand verstaan, dacht ik, ik zal opmerken en ligt eenige bezigheid voor mijn' geest vinden. Ik was gelogeerd in den

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 103