79 andere steden zijne stads-privilegiënen toen liet deze in 1550 terugkreeg bepaalde de Graaf, dat het zich in alles voegen moest naar de regten en keuren van Damme, niettegenstaande alle oude en vorige gebruiken die hierdoor vernietigd werden (9). In 1584 werd den Mon- nikereeders toegestaan, binnen hunne stad magazijnen op te slaan van gedroogden visch, pik, teer, masten, kromhout en alles wat tot den scheepsbouw behoorde, gelijk men er ook aan de schepen zou mogen verkoopen alle soorten van zeevisch, koorn en zout. Het schijnt toen op zijn hoogste punt van bloei te zijn geweest (10). Daar Monnikereedeeven als Damme, Hoeke en Mwde onder de bijzondere bescherming van Brugge stondwelke stad met jaloerscliheid den toenemenden bloei van Sluis aanschouwde en dien steeds zocht te fnuiken zoo ver wondert het ons niet, dat wij bepaald vinden, dat te Sluis niemand iets meten mogt dan de gezworene meters van Damme, Hoeke en Mon nikereede (11). In den oorlog moesten die van Monnikereede, volgens grafelijke uitspraak van 17 Aug. 1411, met de Bruggelingen optrekken, gelijk wij dan ook de soldaten onzer stad bij die van Brugge vinden in dat jaar, in 1429 en in 1456 (12). Sluis erlangde in 1458 het voorregt, dat men er allerlei hout, pik, teer, gedroogden visch en smeêkolen ontladen mogt iets dat vroeger alleen aan Damme, Hoeke en

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 125