89 (6) Citron, du Monast. d' Ouden])., par f Ah be F. vak ub Puttk, Gaud, 1843, pag. 71, ad annum 1223. (7) Zie Warnköniö Flandr. Staats und rechtsgesch.H 2, Urkmdenb., S. 16, het CXVIII0 Charter. (8) Zie W'arnkönig, a. w.of de vertaling er vandoor Ghrluolfhist, de la Fl. el de ses inst. civ. et polil.T. Ill, p. 350, 352. (9) Sandekus, a. p.; Chron. v. Vlaeiul.I). 1, fol. 509. De Jaerb. v. Brugge, 1, 239, geven liet jaar 1.331 op en citeren Mkykrus, fol. 134. (10) Jaerb. v. Br., I, 302. (11) T. a. p., 303. (12) a. p., 331, 332, 355, 362, 363, 366; Hist, de Bruges, Brug., 1850, p. 95. (13) Jaerb. v. Br., 394. (14) Sanokrus, a. p. (15) Sandkrüs, 1, 17. Mude werd geschat op 3 ,p. lloeke 6 p., Ooslburg 12 p., Sluts 8 schellingen. (16) llist. der vromer Martelarenfol. 258. (17) Jaerb. v. Br., II, 263. 18) St. Anna t. M.bl. 65. (19) Ghkldolf, a. w.II, 325, noot 2. (20) BI. 607. GuiccjARomi's oorspronkelijk Italiaansch werk kwam te Antwerpen voor 't eerst in 't licht ten jare 1565. (21) Deze ommelooper is het eigendom van den Oud- Burgemeester van Sl. Anna P. de Bruijkk, Pz.en bevat

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 135