Naar wij gelooven is er van bovenstaand gilde weinig bekend. Ten bewijze dat liet nog in 1597 bestond en vroeger gebloeid moet heb ben schrijven wij hier [een gedeelte af eener acte gepasseerd voor schepenen der stad Sluis den 14aea van Louwmaand van bovengenoemd jaar. Het stuk is voor de geschiedenis van het Kadzandsche gilde en ook voor die van Kadzand zelvevan eenig belangen moge daar om een plaatsje vinden. Den 14 Lauwe 1597 put. Corn. Milbrbcht Burchm.r en Hvbrecht Snkeuwaart schepen. OF a.udi>oo<j,Acf)iMe>iA to tKaOaaiu) Vïm» kauUtUu'vn.(j\ DOOR •R. II. VAN DALE.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 147