104 voorbijgegaan hadden de zegevierende wape nen van Prins Maurits deze streken weder onder het gebied der Staten gebragt (1604) en waar nu het te Deurn door den tempel galmde, klonken toen weder de psalmen van Datheen: zóó wisselvallig is al het onder- maansche, doch ook in de wisselvalligheid is God. op een 'lier rust een molenaar; hij leefde van den wind Met vrouw en kind. Nog menig leeft er van wind Maar is geen molenaar, mijn vrind! 14.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 150