HO heel andere streken dan waarzij zich bevinden. Heeft men nogtans de originele kopie van van Thuijnen voor zich dan verandert alles en niet een enkel argument van die, waarmede men de echtheid van het stuk gewoonlijk bestrijdt, is daarop van toepassing. Ieder dorp of stad staat op zijne regte plaats en vruchteloos zal men daarop zoeken naar Breskens, Nieuwvliet, Middelburg, of andere plaat sen, die later dan van 1255 dagteekeaen. In de archiven der Abdije van Sr. Pieter, St. Baef en van de Bijloke te Gentzijn eene over groote massa kaarten aanwezig, de ge legenheid van Stmts-Vlaanderèn in de vroegste tijden voorstellende en allen komen volmaakt overeen met die van van Thuijnen. Men zal tegenwerpen dat die kaarten kopïën zijn van het origineel, hetwelk van Thuijnen nateekende, doch zonder de gegrondheid dei- objectie toe te stemmen, antwoord ik daarop dat dit meer in haar voordeel pleit dan in haar nadeel. Dat van Thuijnen zijne kaart niet lieeft ver zonnen, maar die gecopiëerd heeft naar een stuk hetwelk als origineel werd beschouwd dit wordt zonneklaar daar door bewezen dat. zoo wel te Brugge als te Gent die originelen nog aanwezig zijn. Naar dezelve regelde zich de Hooge Raad te Mechelenregelde zich het Collegie s'lands

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 162