XIV JAARTELLINGEN. De Christelijke jaartelling, beginnende bij de geboorte onzes Heeren. De jaartelling der Olympiadenbegonnen 1 Julij van Het jaar 770 vóór Chr. De jaartelling van Abraham begon met zijne roeping als Aartsvader en wordt bepaald op 1 October van het jaar 2015 vóór Chr. De jaartelling van Nabonassar begon op den middag van Woensdag 20 Feb. 747 jaar v. Chr. De jaartelling van Alexander den Groote begon 12 November des jaars 324 vóór Chr. De jaartelling der Selenciden begon met het le jaar der 17e Olympiade, of in Julij van het jaar 512 vóór Chr. De Caesarische jaartelling van Antiochië begon in het jaar 48 vóór Chr., met de over winning van Ccesar in de vlakte van Pharsalië. De Spaansche jaartelling begon 1 Januarij, het jaar 38 vóór Chr. De jaartelling der Augustussen begon 29 Augustus des jaars 23 vóór Chr. De jaartelling van Diocletianus of der Mar telaren begon op 29 Aug. des jaars 284 na Chr. De jaartelling der Armeniërs begon 29 Julij van het jaar 532 na Chr. De jaartelling der Perzen begon op 0 Junij van het jaar 632 na Chr.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 16