120 dit mits eene sekere soumie van iij pond parasye 't'sjaars, daer wy uuten name van der voersevde stede (mits den overgheven van eene wettelicken 'tsaertere, die ons de voer- noemde van Maldeghem overghegheven hebben, daer inne de voernoemde somme van iij pont parasye bewyst es Jaerlicx te hefFene) wei af content ende ghepaeyt zijn. In kennissen der waerheden, etc. Actum den 19 December 1322. Register C, blad Go.) C. "Wy Schepenen ende Raed der stede van Ghendtdoen te wetene allen liede dat wy ten nerend^ten versoecke bede en vervolghe van den goeden lieden van Moerkerhe bezuud der leyenvan Spermalghenende die daer an eleven hebben geconsenteert ende geottroyeert den voerseyden goeden lieden dat sy moghen maeken ende delven een conduit onder den bodem van der Lieve, omme hun waeter te ledene t'euwelichen daghen sonder grief' van der stede van Ghendt-, over welc consent sy ons ter stede van Ghend behouf, ghegheven ende bewyst hebben jaerlicx tehebbene, t'sente Baefs daegheiij pont parasye, up sekeren plecken van ervengelyc dat die t'saertere

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 172