b^aVwuj wn. VVyY mcwO'Y A. a tooy- m \\ayuu,ma>c\d<iu xuVYmv. wftat ijAowku. OOSTBURG. Op den laatsten maandag in Maart. Valt op dezen dag de 2e paaschdag indan op den vol genden dag, d. i. dingsdags. Op den laatsten maandag in October. Op woensdag voor Paschenen op woensdag voor den lsten dingsdag na 10 September. Op den 5den donderdag in Junij en den lsten donderdag in October. Op den laatsten vrijdag in Junij en op den eersten vrijdag in October. Op den tweeden dingsdag in April en op den vierden dingsdag in September. Aardenburg 's maandags. Sluis 's dingsdags en 's vrijdags. Oostburg 's woensdags. Groede 's donderdags. Biervliet 's donderdags. IJzendijke 's woensdags en 's zaturdags. Scboondijke 's zaturdags. XVII AARDENBURG. BIERVLIET. IJZENDIJKE. SCHOON DIJKE. WEEKMARKTEN.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 19