en Afrika en in liet westelijkste gedeelte van Amerika zigtbaar zijn. De vierde is eene Zonsverduistering, voor vallende omstreeks den middag van den 20sten INovernber. Deze verduistering zal in Brazilië ringvormig worden, en wijders zigtbaar zijn in liet zuidoostelijk deel van Zuid-Amerikain liet westelijk en zuidelijk deel van Afrika en in het westelijkste gedeelte van Australië. XIX

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 21