----- - 1 4 xxxvm OCTOBER, f DATUMS. FEESTDAGEN. HEMED VEK SCHIJNSELEN. 1 Zondag 2 Maandag 3 Dingsdag 4 oensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaturdag II. I'nwo Zonsopg. 6-11. ond. 5-48. V. M. 's morgens half 8 ur. 8 Zondag 9 Maandag 10 Dingsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaturdag Zonsopg. 6-28. ond. 5-31. L. K. 's nachts 2 ure. 1 15 Zondag 16 Maandag 17 Dingsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 Zaturdag 22 Zondag 23 Maandag 24 Dingsdag 25 Woensdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 Zaturdag II. Lukas IISimon en Judas Zonsopg. 6-48. ond. 5-11. IV. M. 's avonds half "10 ure. E. K. 's avonds 7 ure. 1 2 2 2 2 29 Zondag 30 Maandag 31 Dingsdag 3 -3

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 40