- 1 1 31 Zondag XLII DECEMBER, DATUMS. FEESTDAGEN. HEMELVERSCHIJNSELEN 1 Vrijdag 2 Zaturdag H. Eloi) Zonsopg. 7-56, ond. 4-3. 3 Zondag 4 Maandag 5 Dingsdag 6 Woensdag 7 Donderdag 8 Vrijdag 9 Zalurdag le Adv. Beslot, tijd II. Nicolaas V. M. 's nachts te half 2 ure. 10 Zondag 1 1 Maandag 12 Dingsdag 13 Woensdag 14 Donderdag 15 Vrijdag 1(3 Zatnrdag Tweede Advent Zonsopg. 8-4. ond- 3-56. L. 1{. 's avonds half 7 ure. 17 Zondag 18 Maandag 19 Dingsdag 20 Woensdag 21 Donderdag 22 Vrijdag 23 Zaturdag Derde Advent Quatertemper II. Thomas Quatertemper Quatertemper N. M. 's avonds 10 ure. Zonsopg. 8-8. ond-3-52. 24 Zondag 25 Maandag 26 Dingsdag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vrijdag 30 Zaturdag Vierde Advent Eerste Kersdag 2i Kersd. H. Stephan. II. Johann. de Evang. E. I(. 'snamidd. half 1 ure. II. Silvester

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 44