XL1II WISITERMAANB. GEDENKDAGEN. 1 December 658. Eligius of Eloij de geloofsprediker dezer stre ken overlijdt.Hij was geboren in 588 en werd Bisschop van Noijon in 611. 6 December 1792.Koning Willem II geb. Overl. 17 Maart 1849. 7 December 1614. Eerste Vergadering der Doopsgezinden te Aardenburg. 17 December. 1830. Ger echt tussehen de Ned. en Bele. troepen op Eede. 25 December 1277. Kersvloed. J. II. v. D.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 45