wmmmmm* gcljaukn in Dc Hfrgtikring nan l)rt Dt'par- inucnt ©astburg 'Der JHnatsdjcrppi) tat Hut nan 't JUgcmccn. DOOR l)r. A. CAllESFELSi Zeer geëerde Toehoorders en Toehoorder essen Als gij soms eens te Leiden mogt komen vergeet dan toch niet, om de graftombe van Petrus Camper te gaan zien. Dezelve staat aan de kleine deur der Pieterskerken is wel waardig om bezigtigd te worden. .Ta! die Pe tbus Camper was al een heel knap man. Leefde hij nog hij zoude voorzeker wel ridder wor den; maar daarvoor is hij wel eeuw te vroeg op de wereld geweest: toen hij leefde, wist men daarvan in ons Vaderland nog niet. Hij deed geweldige operatien waarvan nog nie mand gehoord had: hij was echter zoo ver standig, om dezelve altoos eerstop varkens

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 77