Sanderus melden, dat liet door de Anglo-Saxen gebouwd is. Nu die menschen zullen liet wel geweten hebben; en zij hadden geene reden, om dat te verzinnen. Wij leeren hieruit twee zaken ten eerste dat dit landtoen Oostburg gebouwd werd onder hetzelfde Bestuur stond als Holland en Zeelanden dat dus de eigen lijke scheiding tusschen Zeeland en Vlaanderen de Heedenissenof de natte gronden van liet nog imbed ijkte Ee waren, welke gronden na derhand onder den naam van OosUr- en Wester- Ee bedijkt zijn geworden. De Anglo-Saxen toch, ook Neder-Saxeti ge noemd, hebben nooit in Vlaanderen het bewind gehad. Ten tweede leeren wij hieruit het jaar der stichting kennen want als de Heeren en Dames nu zoo wat in Historiën gesnuf feld hebben bij voorbeeld in van Lennep dan zullen zij weten dat de Saxen omstreeks liet jaar 450 den baas speelden. Er is veel grond voor dat keizer .Tuliaan honderd jaar te voren de Salische Franken (dat is de Zee-Franken) ook hier bezochten dus toen hier de Fran ken woondenen de alleroudste bewoners waren de Morinen Moeras-bewoners, wegens de vele moeren en sompendie hier waren. Naar deze droeg Groede misschien wel den naam van Almoerkerk. Maar toen was Oost- burg er nog nieten wij mogen ons daarin niet te zeer verdiepen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 81