Het waren dus de Heder-Saxendie Oostburg bouwden. Dit is evenwel zoo te verstaan, als wanneer tegenwoordig de Hollanders hier het een ol ander fort maken. Het beduidt, dat de Saxen het opperbewind haddenmaar daarom waren echter de Franken niet weg en misschien waren er nog wel veel van de oudere bewoners, deMorinen, overgebleven. Ja toehoorders! er is hier al raar volk in het land geweest). Maar dit schijnt toch ook zeker, dat de taal, die ze spraken, niet veel van de onze verschilde: want Oostburg (een burgt aan de Oostzijde van het Eé) dat is toch goed neêr- duitsch en zoo is deze stad toch van den be ginne af genoemd geweest. Maar hoe zag er het land toen zoowel uit? Ja vrienden! dat is al moeijelijk te zeggen: want de menschen die er leefden, schreven zooveel niet als tegenwoordig, en van drukken wist men nog minder. Ze vertelden zoo maar wat aan elkander en zoo ging het van vaders tot kinderen, totdat het eindelijk sommigen is gaan invallen zoo wat kronyken op te stel len. Kadzand en Aardenburg moeten er ook al van oude tijden geweest zijn; maar Sluis is wel zeven honderd jaar later gesticht. Daar was toen eeu groot water en aan de overzijde woonden andere volken. Ik verbeeld mij het land als hooge schorren met killen en kreken doorsneden, op de hoogste plaatsen zoo

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 82