wij iets van Oostburg lezen. Het heette hier Vrieslandmaar ik geloof dal de Yriesche re gering hier weinig te zeggen had en soms even weinig wist, wat hier omging, als wij nu weten wat er iu sommige streken van Sumatra gebeurt. Het schrijven ging toen nog zoo vlot nieten er waren geene posterijen of goede wegen. Daarbij hadden de Franken in Gallic, sedert den val van liet westersch Romeinsche Rijk veel magt gekregen; zij hadden het Christen geloof aangenomen en waren beste vrienden met den Raus. Maar nu kregen die Frankische koningen het in hun hoofd dat de Salische Franken in oude tijden tot in het land der Batavieren gewoond hadden en dat al die Saxen en Vriezen maar ten onregte daar heerschtenen nu zochten zij en die Franken weder baas te worden daarbij hadden zij nog een goed oogmerk na melijk, om het heidendom geheel uit te rueijen. Zij gaven dus aan de Vriesche vorsten veel werk. Buitendien was er te Warmond een vorstendom ontstaan, de AVarners helden een tijd lang meer tot de Franken dau tot de Vriezen over en hadden intusschen nog eens een' grap met de Engelschen omdat een hunner Koningen aan eene Engelsche Prinses verloofd, deze varen liet; maar welke met een leger overkwam om hem andere mores te leeren. Dit gebeurde alles in de streken waar 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Cadsandria | 1854 | | pagina 88