Hoogaarzen, Hengsten en Colofon Voorwoord "j'vq A i 1903 1903 1908? 1908 1908 1910. 19??. Van de vloot van ruim 1000 hoogaarzen, hengsten en schouwen die er ooit over de Zeeuwse wateren voeren is het merendeel verdwenen. De Consent redactie probeert bij te houden welke van deze schepen nog bestaan, waar ze zich bevinden en in welke conditie de schepen verkeren. Wie over aanvullende informatie beschikt wordt verzocht contact op te nemen met de redactie, via het postadres of E-rnaii: info@tolerant.be Reg/Zeil Lengte Werf Jaar Naam Hoogaarzen 1878?..Vrouwe Adriana.ARM 1713.80Meermanhout Materiaal Status .StoelIJzer .Duivendijkhout. .Stamstaal .Stamhout. .Stamhout. 1892 ...La GaffeYE4613.40 1900 .Andries JacobYE 3614.85 1902 .Jenny 3YE 38/VA 101 .14.40 1904... BRU 24BRU 2414.50 1909 ...DeWetHB 14214.15 1913..JettyARM 4/HB 313.90de Klerkhout. 1920 .MosselmanYE 16713.80Duivendijkhout. 1925 .WindroosHB 1/HB 56 14.25Annemanshout. 1925 .TurcOB 712.60v. Dammestaal 1928 ...AlcyonHB813.85Meermanhout. 1929 ...Dolfijn 2VC 1689.00Duivendijkhout. 1932 ...GeertruiVU 3/VA43 14.69Verrashout. 1932 AeremuenaerARM 2715.82Meermanhout. 1932 .BanjaardTH 29/HB 1612.23Duivendijkhout. 193 7Seepaerd8.75Meermanhout. 1937..Vrouwe Patricia9.50Hittershout. 1938 AtalanteHB 2411.94Duivendijkhout. 1938 Booze BisonVC 18010.33de Klerkstaal 1938 .Vrouwe SaskiaOC 49 8.65Waverenstaal 1939 .Passé Partout10.00Versteeghout. 1939 .Patrice10.00Versteeghout. 1946 De Coene Haen11.30Verrashout. 1946 ReymerswaleHB 8413.65Meyntjesstaal 1947 .AladdinHB 4112.55v. d. Voordestaal 1948 Pijp ToebackVB 15012.50v. d. Voordestaal 1949 BanckertHB2711.00Meermanhout. 1959 Willemijna11.30Meermanhout. 1962 Kraagbeer10.00Meermanhout. 1963 .Gornaet10.80Meermanhout. 1965 Johanna MariaVC 13110,29De Klerkstaal 1984 De Gekroonde Liefde09.00Remhout. Eigenaar Visserman*St.Mus.Haven Zeeland JachtUlrich Kietzmann (D) Visserman*St. Behoud Hoogaars JachtT. Visser Uit de vaart*Museum Antwerpen (B) JachtW. van Eeken JachtSt. Behoud Jetty RestauratieJ. Huizenga JachtM.l. Platschorre Uit de vaartC. Stulemeïjer Jacht*St. Behoud Hoogaars Uit de vaart*Museum Antwerpen (B) JachtBoskalis RestauratieP.Gerssen JachtC en Y. van Hooft RestauratieP. Hamer Uit de vaartF.D.M. Haagen JachtA.A. Eecen JachtJ.N. Verhagen JachtT. van 't Verlaat ReplicaOnbekend JachtM. Levasier JachtR.J. de Raadt JachtK.G. van Klei JachtJ.J. Reinders JachtP. Antheunis (B) JachtB. Schutte JachtG. Sieg (D) Uit de vaartWeppler/Kiei (D) Uit de vaartR.J. Daniëise JachtM.Bokhorst JachtJ. Gaarenstroom Hengsten 1898 1902 .Jonge JosephCLN68/OC 1410.50. Pegasusex Pax/OC 511.50Verras Drie GebroedersZ 18/TH 4911.75 Verras .Elft GRA../BU 1113.00Verras. Zeeuwse schouwen 1907 ElisabethPI 27de Kier 1924.Nieuwe ZorgPI 67Verras 1936 Else MariaVerras hout. Restauratie St. Behoud Hoogaars hout. Visserman* vzw Tolerant (B) hout. Jacht St. Luctor et Emergo hout. Uit de vaart L. van der Tas hout. Sloop vzw Tolerant (B) hout. Visserman* St. Behoud Hoogaars hout Visserman R. Brinqmann (D) hout. Restauratie E. Peters hout. Uit de vaart* Gem.Boeckhoute (B) hout. Veerschip* St.Zeeuwse Schouw hout. Restauratie St.Visserman Schouw hout. Uit de vaart. v.d.Vegt dit schip is museaal te bezichtigen Status voorjaar 2014 CONSENT NR. 30 VOORJAAR 2014 1 CONSENT is een jaarlijkse gezamenlijke uitgave van Stichting Behoud Hoogaars, Arnemuiden, Tolerant vzw, Rupelmonde en Stichting Museumhaven Zeeland, Zierikzee. Consent krijgt steun van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. Internet: www.hoogaars.nl www.tolerant.be www.museumhavenzeeland.nl E-mail: info@hoogaars.nl info@tolerant.be info@museumhavenzeeland.nl Coördinatie: Franke Lok Museumhaven Zeeland Redactieraad: Joop den Boer, Anthony Demey, Cees Droste, Toon Franken, Peter Hamer, Els Van Hoof, Bonnie Joosse, Jelle Joosse, Sabine Marain, Franke Lok Opmaak: Els Van Hoof Druk: Zoeteweij, Yerseke ISSN-nummer: 1386-9310 Redactieadres: Brugstraat 21,2960 St.-Job (B) e-mail: info@tolerant.be In dit nummer: Gevluchte schippers in Zierikzee, 1915 -1918 ARM 4, een Arnemuider visser in oorlogstijd De wonderlijke geschiedenis van de Gneisenau DeScheldejoi Invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Zeeuwse visserij Zwoegen op de bol van Lood ij ke in het jaar 1923 Foto voorpagina: Scheldejollen tijdens Mercator '94 te Rupelmonde Foto middenpagina: De hoogaars Jetty omringd door Scheldejollen op de Westerschelde, Semaine d'Anvers, 1930 Honderd jaar geleden, in 1914, brak de eerste wereldoorlog uit. Normaal gesproken associëren we een oorlog niet direct met maritiem erfgoed. Zeker niet in het politiek neutrale Nederland, waar de Grote Oorlog lang niet zo leeft als in België, waar tot de dag van vandaag de sporen van de verwoesting te zien zijn in West-Vlaanderen. Maar het verhaal van de oorlog is niet alleen de dramatische gevechtssituaties en verwoeste steden en dorpen. Het diepe menselijke leed, dat meest in stilte wordt geleden, blijft vaak verborgen voor de geschiedschrijving. Daarvoor heeft de neutraliteit ook de Hollanders niet kunnen sparen. De bevolking in de Zeeuws - Vlaamse grensregio kwam zeker niet ongeschonden uit de strijd. De vissers van de Schelde en de kustwateren, de bemanningen van de scheepvaartdiensten, allemaal werden ze getroffen door schaarste, honger en oorlogsgeweld. We hebben gemeend in dezé Consent aandacht te moeten besteden aan de gevolgen van de oorlog voor de maritieme gemeenschappen: de gevluchte Belgische vissers, het versperren van de vaarwaters en het sluiten van de grenzen. De lotgevallen waarover we schrijven moesten haast letterlijk worden opgegraven in archieven en oude kranten, omdat ze niet significant zijn in vergelijking met de 'grote' geschiedenis. Maar de verhalen zijn daarom niet minder dramatisch, en mogen niet worden vergeten. Dat het gewone leven na 1918 weer betrekkelijk snel op gang kwam blijkt uit het verslag van een dag oestervissen in 1923. Het beeld van de Schelde en haar nevenwateren is in die honderd jaar geweldig veranderd, de zeilende vrachtvaart en visserij zijn verdwenen en hun plaats is ingenomen door motorschepen van aanzienlijke afmetingen. Maar niet alle zeilen zijn verdwenen van het water: de watersport heeft sinds het eind van de 19e eeuw in deze regio een grote ontwikkeling doorgemaakt. En daarmee is meteen gezegd dat ook de jachten en jachtjes uit die vroege periode zo langzamerhand tot de 'oude zeilvaart op de Schelde' zijn gaan behoren. Eén van die jachtjes is de Scheldejol, waarvan de ontstaansgeschiedenis in dit nummer is beschreven. Waarmee ik maar zeggen wil: we moeten blijven herinneren, maar dat betekent niet dat we stil moeten blijven staan in het verleden. Peter Homer Auteursrechten Consent Overname artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 2014 | | pagina 2